Általános Szerződési És Felhasználási Feltételek

 1. Bevezetés, hatály:

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket (továbbiakban: ÁSZFF) – azok mindenkor hatályos szövegezésével – a www.mommymia.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott szolgáltatások igénybevevője a szolgáltatások megrendelésével elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti.

Jelen ÁSZFF tartalmazza a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételének és a Honlap használatának feltételeit.

A jelen ÁSZFF személyi hatálya minden további nyilatkozat nélkül kiterjed a Honlap üzemeltetőjére, látogatóira, felhasználóira – állampolgárságtól, honosságtól, tartózkodási helytől függetlenül. Az érintettek ezt a Honlap látogatásával vagy használatával elismerik és az ÁSZFF rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A jelen ÁSZFF alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza és nem hozzáférhetőek, magatartási kódex hatálya alá nem tartoznak. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el.

 1. A Honlap tulajdonosa és üzemeltetője (Impresszum):

 

Név:                             Mommy Mia Kft.
Székhely:                      2096 Üröm, Tücsök köz 1. D/2.
Cégjegyzékszám:          13-09-178037
Adószám:                     25419412-2-13
Bankszámlaszám:         11703044-20003249-00000000
Levelezési cím:             2096 Üröm, Tücsök köz 1. D/2.
E-mail:             hello@mommymia.hu

 

 • A Honlap általános leírása
 1. Az Üzemeltető a mommymia.hu internetes címen üzemelteti a Honlapot.
 1. A Honlap többek között a következő alapvető szolgáltatásokat nyújtja:
 • A Honlapon regisztrált felhasználók részére lehetőséget biztosít arra, hogy időszakos jelleggel limitált darabszámú, exkluzív mama-baba meglepetés dobozt (a továbbiakban: Termék) vásároljanak, amely az Üzemeltető által felkért kismamák által összeválogatott legalább 5 db terméket, illetve termékmintát tartalmaz. A Termékben található termékek, illetve termékminták az alábbi kategóriákból kerülnek összeválogatásra:
 • bio-, és natúrkozmetikumok
 • szépségápolás
 • baba-, és környezetbarát háztartási szerek
 • játék
 • könyv, magazin, CD, DVD
 • lakberendezés
 • konyha/fürdő használati cikkek
 • öltözködés/divat/design (elsősorban kiegészítők)
 • gasztronómia (tartós élelmiszerek, italok)
 • vitaminok, cseppek
 • élmény/szabadidő
 • papíráru
 • kreatív/hobby
 • egyéb hasznos dolgok mamáknak/babáknak

A Termék tartalma minden rendelési időszakban eltérő.

A Termék vételára magába foglalja a szállítási és csomagolási költséget is.

 • A Honlapon regisztrált felhasználók részére lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy időszakos jelleggel limitált darabszámú baba-mama sapka és sál szettet, bögre valamint egyéb termékeket a jelen szerződési feltételek mellett megvásárolhassák. Ezek szállítási és csomagolási költsége, illetve fizetési feltételei eltérőek lehetnek.
 1. A Honlap által nyújtott szolgáltatások
 1. Regisztráció

A Honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez a látogatóknak a Honlapon regisztrálnia szükséges. Regisztrálni a regisztrációs űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges. Megrendelést csak regisztrált felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) jogosultak leadni a honlapon előre közzétett időszak alatt, illetve a készlet erejéig. A felhasználói fiók az első rendelés alkalmával létrejön, nem szükséges külön regisztrálni.

A látogatók a Honlapon, a „Mommy Mia Fiókom” menüpont alatt megjelenő regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tudnak regisztrálni. A regisztrációs felületen a következő adatokat kötelező megadni:

 • Név
 • Jelszó
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Számlázási adatok
 • Szállítási cím, ha az eltér a számlázási címtől
 • Gyermek neve, neme és születési ideje (csak abban az esetben kötelező megadni, amennyiben a megrendelt termék, szolgáltatás elkészítéséhez (összeállításához) szükséges)
 • Egyéb adatok, melyeknek megadása nem kötelező (pl. bemutatkozás)

A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben megerősítést kap a regisztrációt követően.

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az hello@mommymia.hu e-mail címre küldött kérelmével. Az üzenet megérkezését követően a regisztráció haladéktalanul törlésre kerül. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, a Felhasználónak, amennyiben a törlést követően ismételten igénybe kívánja venni az oldal szolgáltatásait, újbóli regisztráció leadása szükséges. A Felhasználó adatainak kezelését az Üzemeltető a jelen ÁSZFF 1. számú mellékletét képező adatkezelési szabályzatban foglalt szabályok maradéktalan betartásával végzi.

A Felhasználó hozzáférési adatai (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. A Felhasználó adataival történő harmadik személyek általi visszaélésekért az Üzemeltető az adatkezelési szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása mellett semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Rendelés menete

A Mommy Mia Box-ra megrendelést leadni csak regisztrált Felhasználók jogosultak a Honlapon közzétett és a megrendelés leadására nyitva álló időtartamban az alábbi feltételek mellett:

 1. A megrendelés leadásához a Felhasználóknak a Honlapon be kell jelentkezniük, első megrendelés esetén a megrendeléssel együtt létrehozható a felhasználói fiók..
 1. A Felhasználó a megrendelést a Mommy Mia Box / Rendelés menüpont alatt tudja kezdeményezni. Az Üzemeltető a Honlap nyitó oldalán és egyéb on-line kommunikációs csatornákon tájékoztatja a látogatókat és a Felhasználókat a megrendelés leadására nyitva álló időről (a továbbiakban: Megrendelési időszak). Amennyiben az adott Megrendelési időszakban a Felhasználók által megrendelhető készlet elfogyott, arról az Üzemeltető a látogatókat /Felhasználókat a Honlapon tájékoztatja. Ebben az esetben megrendelés nem adható le.

A megrendelések a megrendelési időszak lejártát követő munkanapon kerülnek feldolgozásra és a megrendelt termékek kiszállítása is csak a feldolgozást követően kezdődik meg a jelen szabályzat 6. pontjában foglalt feltételek mellett.

 1. Amennyiben a Felhasználó valótlan adatot ad meg, úgy a megrendelést az Üzemeltető nem tudja elfogadni, illetve teljesíteni.
 1. A megrendelés elküldésével és az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával a Felhasználó elfogadja a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatot. A megrendelést a Felhasználó csak az ÁSZFF és az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadása mellett tudja elküldeni.
 1. A megrendelésről az Üzemeltető a Felhasználót 48 órán belül e-mail visszaigazolás küldésével értesíteni köteles. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az alábbi információkat.
 • a rendelés idejét, rendelés sorszámát,
 • a termék árát, mely magába foglalja a szállítási költséget is, megnevezését, darabszámát,
 • a szállítás módját,
 • számlázási adatokat,
 • a megrendelő által megadott adatokat (név, szállítási cím, telefonszám),
 • egyéb megjegyzéseket.
 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

A Felhasználónak a rendelés során lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelés során (pl. csomag törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). Ha a Felhasználó a megrendelés elküldését követően észleli, hogy a megrendelést nem megfelelő adatokkal küldte el, úgy a hibát 1 napon belül jelezni köteles az Üzemeltető felé emailben. A megrendelés során megadott adatok helyességéért valamint az adatok valóságtartalmáért kizárólagosan a Felhasználó felelős. A hibás vagy hiányos adatok megadására visszavezethető kár valamint az ezzel kapcsolatosan felmerült költség kizárólagosan a Felhasználót terheli.  Az Üzemeltető oldalán, a Felhasználó által hibásan vagy hiányosan megadott adatok kapcsán felmerül kárt és/vagy költséget a Felhasználó köteles, az Üzemetető felszólítását követően az Üzemeltető részére megtéríteni.

 1. Termék ára

A Honlapon megjelenített termékek vételárát a termék leírása tartalmazza. A termékek ára magyar forintban (HUF) kerül feltüntetésre.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Honlapon keresztül kínált Termék megvásárlására vonatkozó ajánlatnak kizárólag a megrendelés Felhasználó általi elküldése minősül. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat elküldésétől számított 48 óra. Amennyiben a Felhasználó 48 órán belül nem kap visszaigazolást az Üzemeltetőtől, úgy az ajánlati kötöttség megszűnik, a vásárlás nem jött létre.

Az Üzemeltető részéről a megrendelést megerősítő visszaigazoló e-mail elküldése az ajánlat elfogadásának minősül, mellyel szállítási szerződés jön létre az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen ÁSZFF-ben foglalt tartalommal, amely szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részben, vagy teljes egészben történő visszautasítására. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a vételár kamatmentesen visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére 30 naptári napon belül.

 1. A szállításra és a fizetésre vonatkozó információk

A Megrendelési időszak lezárásakor az Üzemeltető a Felhasználókat e-mailben értesíti a szállítás várható időpontjáról. A szállítás tényleges megkezdésekor az Üzemeltető ismételt e-mail értesítést küld csomagszállító partnerén keresztül.

A Termékek kiszállítását a DPD Hungária Futárpostai és Csomagküldő Szolgáltató Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.) teljesíti.

A szállításra a DPD Kft szállítási feltételei irányadóak, melyek elérhetők az alábbi linken: http://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/aszf

A Szállítás díját a termékek ára tartalmazza. A szállítás várható időtartama a megrendelések feldolgozásától számított körülbelül 3-5 munkanap, de maximum 10 munkanap. A szállítás időtartama a közreműködő futárszolgálattól is függhet.

 1. Elállás joga
 1. Fogyasztókra vonatkozó szabályok:

Az e pontban foglaltak kizárólag azon természetes személy Felhasználókra vonatkoznak, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el a megrendelés során (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó az elállás jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében (egyedi termékek gyártására irányuló megrendelés esetén) a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Üzemeltető részére.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Üzemeltető részére a jelen ÁSZFF II. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével. Az elállási nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét kell figyelembe venni a határidő számítás szempontjából. Postai úton történő feladás esetén az elküldés tényét a Felhasználó köteles igazolni. Amennyiben a határidőben gyakorlott elállás jogával kapcsolatosan kétség merül fel, úgy a határidőt a Fogyasztónak kell bizonyítania.

Az Üzemeltető a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését köteles haladéktalanul, e-mail útján visszaigazolni.

A Fogyasztó a 45/2015. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-ban biztosított elállási és felmondási jogát a hivatkozott Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket minden, a csomagban lévő termékkel együtt, a termékeket sértettetlen és bontattalan állapotban az ÁSZFF II. pontjában feltüntetett székhelyének címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

A Termék visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot az Üzemeltető nem köteles átvenni. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett vételárat. Az Üzemeltető jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket hiánytalanul és sértetlenül, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont veendő figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód alkalmazandó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be, illetve amennyiben a Terméket nem a megfelelő gondosság mellett küldi vissza az Üzemeltető részére, és ebből adódóan a termék olyan fokban sérült, hogy az a későbbiekben használhatatlanná válik.

Amennyiben a Termék visszaküldése során a Fogyasztó gondatlanságából eredően a Termék(ek) megsérül(nek) vagy egyes Termékek a többi sértetlen Terméket beszennyezik, vagy megrongálják, úgy az Üzemeltető, amennyiben a sérülés már az átvételkor észlelhető, abban az esetben a Termék átvételét és annak vételárának visszafizetését megtagadhatja. Amennyiben a sérülés a Termék átvételét követően észlelhető csak, úgy az Üzemeltető a Terméket saját költségén visszaküldheti a feladó Fogyasztónak, vagy ha a Termék visszaküldése annak rongálódása folytán veszélyes abban az esetben a terméket meg is semmisítheti az Üzemeltető, a vételár visszafizetésének megtagadásával.  Üzemeltető a rongálódott Termékekről, a rongálódásról való tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti a feladó Fogyasztót.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a részére nem megfelelő állapotban és/vagy jelentős értékcsökkenéssel visszaküldött termékek befogadását elutasítja. Üzemeltető elutasíthatja azon visszaküldött termékek befogadását is, amelyet a Fogyasztó nem az összes tartozékával és alkatrészével küldött vissza. Amennyiben a visszaküldött termékhez ajándék is tartozott, abban az esetben a Fogyasztó az ajándékot is köteles visszaküldeni, anélkül visszaküldött Terméket az Üzemeltetőnek nem áll módjában befogadni.

A Fogyasztó a visszaküldött terméket minden esetben eredeti dobozában (csomagolásban), annak megaakadályozásával, hogy a Termékek összetörhessenek (doboz kibélelésével) köteles visszaküldeni mellékelve hozzá a vásárláskor kapott valamennyi dokumentumot.  Amennyiben ugyanabból a Termékből a Fogyasztó több darabot rendelt és valamennyit szeretné visszaküldeni, csak abban az esetben áll módjában az Üzemeltetőnek azokat befogadni, ha azok közül 1 termék került kibontásra és kipróbálásra. A többi terméket kizárólag bontatlan, eredeti csomagolásban, azaz nem használt állapotban áll módjában az Üzemeltetőnek befogadni.

A Fogyasztó a terméket postai úton, vagy csomagküldő futárszolgálat igénybevételével küldheti vissza.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. tusfürdő, kozmetikai termékek stb.), valamint romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek tekintetében, illetve az olyan előre nem gyártott termékek esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján (pl. az egyedi termékek) vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabták.

 1. Fogyasztóknak nem minősülő Felhasználókkal kötött szerződések körében irányadó elállási szabályok:

A Felhasználó az Üzemeltető megrendelés megerősítéséről szóló visszaigazolásának elküldését követően a Megrendelési időszak végéig jogosult közölni az Üzemeltetővel az elállási nyilatkozatát. Az Üzemeltető a Megrendelési időszak lejártát követően érkezett elállási nyilatkozatot figyelembe venni nem tudja.

 1. Szavatosság
 1. Kellékszavatosság

A Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A jelen pont vonatkozásában hibának minősül:

 • a Termék lejárt szavatosságú, illetve hibás, sérült terméket, illetve termékmintát tartalmaz
 • a Termék csomagolása sérült,
 • a Termék nem felel meg a jelen ÁSZFF III/2. pontjában foglalt leírásnak.

A Felhasználó kizárólag a fenti hibák esetén jogosult az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igénnyel fellépni, a fentieken túl a Fogyasztó hibás teljesítés jogcímén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíteni nem jogosult, ide nem értve az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésből eredő igényeket.

Fogyasztói szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a Termék átadása időpontjában már léteztek.

Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségékre a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető okot adott.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Üzemeltetővel.

A Felhasználó közvetlenül az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket az Üzemeltetőtől vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Üzemeltető csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha igazolja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, az Üzemeltető nem köteles a szavatossági igénynek helyt adni.

Ha a Megrendelő a szavatossági igényét a Terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy tevékenységünkkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZFF II. pontjában foglalt elérhetőségeken jelentheti be.

A szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetőség van, az Üzemeltető azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a panaszról az Üzemeltető jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.

A jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Üzemeltető helyben átadja a Felhasználó részére, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Üzemeltető a Felhasználó részére legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Az Üzemeltető minden egyéb esetben az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Az Üzemeltető telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Az írásban beérkezett panaszt az Üzemeltető 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik a Felhasználóhoz való eljuttatásáról. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást vagy e-mailben való kiküldést jelenti.

A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatjuk a Felhasználót.

 

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése.
 1. FELHASZNÁLÁS EGYÉB FELTÉTELEI
 1. Felelősség

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

A Megrendelő által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a magyar jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve köteles eljárni.

Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltető felé. Ha az Üzemeltető a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Felek között a jelen ÁSZFF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Megrendelő törli a regisztrációját.

 1. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Mommy Mia Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Mommy Mia Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZFF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZFF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Az Üzemeltető fenntartja a jogát a szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.mommymia.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, illetve a Mommy Mia Kft. által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Mommy Mia Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Mommy Mia Kft.  külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozat keretei között használhatja fel.

 1. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék az Üzemeltető tulajdonát képezi. Amennyiben a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 1. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására a Felhasználók Honlapon történő tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

Budapest, 2016. június 8.

Mommy Mia Kft.

Üzemeltető